Des de l’anunci de la posada en funcionament Zona de Prioritat per a Residents
Preguntes del PP al Pleno de Manacor: Zona de Prioritat per a Residents (ZPR); Municipalitzar la gestió de les platges; Queixes manteniment de les instal·lacions esportives
Ens pot explicar l’equip de govern quantes sol·licituds s’han presentat; d’elles, quantes s’han expedit de manera automàtica per la web; quantes sol·licituds pendents hi ha en aquests moments, i en quina situació es troba ZPR
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/04/2021 - 10:31:00
Són nombroses les queixes de la ciutadania respecte la neteja i el manteniment de les instal·lacions esportives. Ens pot informar l’equip de govern del protocol i l’organització que se segueix per a la seva neteja

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE ORDINARI NÚM. 4/2021 DE 12 D’ABRIL DE 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR.

1- Des de l’anunci de la posada en funcionament de la Zona de Prioritat per a Residents (ZPR), s’ha pogut comprovar com una gran part dels residents a la zona afectada, persones que hi tenen aparcaments en edificis, operaris i repartidors han manifestat nombrosos problemes en l’obtenció dels permisos.

fins ara d’empresa concessionària. Ens pot informar l’equip de govern de quin és l’estudi econòmic complet que s’ha fet per prendre aquesta decisió: ingressos, costos, amortització de la inversió, etc.?

Ens pot explicar l’equip de govern quantes sol·licituds s’han presentat; d’elles, quantes s’han expedit de manera automàtica per la web; quantes sol·licituds pendents hi ha en aquests moments, i en quina situació es troba la resolució de les mateixes?

2- Aquest equip de govern ha decidit municipalitzar la gestió de les platges del municipi, canviant el model existent fins ara d’empresa concessionària. Ens pot informar l’equip de govern de quin és l’estudi econòmic complet que s’ha fet per prendre aquesta decisió: ingressos, costos, amortització de la inversió, etc.?

3- Són nombroses les queixes de la ciutadania respecte la neteja i el manteniment de les instal·lacions esportives. Ens pot informar l’equip de govern del protocol i l’organització que se segueix per a la seva neteja, i de la gestió que en fa del manteniment d’aquestes infraestructures. Manacor, 8 d’abril de 2021. LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR . Signat: Maria Antònia Sansó Jaume.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado