Servei d'Ajuda a Domicili Municipal i Teleassistència
Serveis Socials de Santanyí va atendre més de 1.000 persones durant el 2020. L’Ajuntament va concedir més de 135.000 euros en ajudes durant l’any passat, set vegades més que l’any 2019
A més, els doblers que s’han destinat a ajudar a aquestes famílies s’ha multiplicat pràcticament per set; l’any passat l’Ajuntament va gastar 136.933 euros, mentre que l’exercici anterior van ser 19.881.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 22/01/2021 - 11:02:00
l’adquisició de medicaments, llibres i material escolar, i la compra de productes de primera necessitat. Entre les 1.054 persones ateses, hi ha 609 dones i 445 homes.

Serveis Socials de Santanyí va atendre més de 1.000 persones durant el 2020. L’Ajuntament va concedir més de 135.000 euros en ajudes durant l’any passat, set vegades més que l’any 2019.

Durant el 2020, i en especials des del mes de març, els centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santanyí van treballar sense descans per arribar a totes les famílies i llars que han necessitat suport, amb tot el seu personal a disposició de la ciutadania per continuar amb la prestació d’atenció social i d’altres serveis.

897 persones al terme municipal (545 adults i 352 menors). Molts dels productes que s’han pogut repartir han estat donatius de particulars, supermercats, empreses i entitats del municipi.

La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet que s’hagin hagut d’atendre 1.054 persones des d’aquest departament durant l’any 2020, quasi 100 persones més que l’any 2019.

A més, els doblers que s’han destinat a ajudar a aquestes famílies s’ha multiplicat pràcticament per set; l’any passat l’Ajuntament va gastar 136.933 euros, mentre que l’exercici anterior van ser 19.881. Segons ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, “aquestes xifres demostren que ens ha tocat viure una situació especialment difícil, però que l’Ajuntament de Santanyí està al costat de qui més ho necessita.

El departament de Serveis Socials ha fet un gran esforç per atendre encara millor i a més gent durant aquests temps de crisi. Tenim la sort de comptar amb un gran equip, sense ells no hauria estat possible arribar a tantes famílies com ho hem fet. La nostra responsabilitat com a institució que està a la primera línia de contacte amb la ciutadania és saber reaccionar i tenir la capacitat d’atendre a totes les demandes”.

En total, s’han tramitat 967 expedients durant el 2020, una quantitat molt superior als 628 del 2019. Les ajudes han anat destinades principalment a cobrir necessitats bàsiques com pagar lloguers, subministrament de llum i aigua, l’adquisició de medicaments, llibres i material escolar, i la compra de productes de primera necessitat. Entre les 1.054 persones ateses, hi ha 609 dones i 445 homes.

Per enguany, tal com ha dit la batlessa, “l’Ajuntament de Santanyí ha fet una previsió de despesa similar en ajudes a la d’altres exercicis, però amb la possibilitat, com es va fer l’any passat, d'injectar tots els doblers necessaris en qualsevol moment. Quan vàrem aprovar els pressupostos el passat desembre, ja es va tenir en compte que l’atenció a les famílies seria una prioritat”.

A més, també coordinat des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, el Banc d’Aliments de Mallorca, ha atès a 897 persones al terme municipal (545 adults i 352 menors). Molts dels productes que s’han pogut repartir han estat donatius de particulars, supermercats, empreses i entitats del municipi.

El regidor de Serveis Socials de Santanyí, Antoni Matas, ha agraït la generositat i compromís dels veïnats: “des del primer moment vàrem tenir clar que el nostre departament havia de posar tots els esforços possibles per atendre a la ciutadania. Ha estat mesos molt difícils, perquè els casos no es podien acumular; havíem de ser eficients i rigorosos perquè eren molts els qui no podien accedir a productes bàsics. I gràcies a molts de santanyiners i santanyineres hem pogut atendre a més gent”.

Durant el 2020, el departament de Serveis Socials, a més d’incrementar i agilitzar la concessió d’ajudes, també ha contactat amb les persones i famílies en situació de vulnerabilitat amb les quals ja s’estava intervenint. A més, també s’han hagut d’atendre noves demandes, i fer el seguiment de famílies que són especialment vulnerables en moment de crisi, com les víctimes de violència de gènere, famílies amb problemes relacionals, persones majors que viuen soles...

Així, pel que fa al col·lectiu de persones majors s'ha realitzat un esforç important per oferir recursos en l'àmbit municipal donant suport a les famílies que amb anterioritat estaven ateses en el centre de dia. També s’ha atès els casos d’urgència, per a la incorporació al Servei d'Ajuda a Domicili Municipal i Teleassistència, donant suport a les famílies que tenien o tenen dificultats per a l'atenció en aquest moment dels seus familiars grans o dependents.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado