CCOO
OPOSICIONS EN TEMPS DE PANDÈMIA
S’han de prendre les mesures necessàries per donar seguretat i garanties als grans esforços que fan els opositors i opositores per aconseguir l'estabilitat laboral.
ib.ccoo.es 15/05/2021 - 08:36:12

OPOSICIONS EN TEMPS DE PANDÈMIA

S’han de prendre les mesures necessàries per donar seguretat i garanties als grans esforços que fan els opositors i opositores per aconseguir l'estabilitat laboral.

L'accés a la funció pública és un dret recollit a la pròpia Constitució espanyola, i com altres drets fonamentals, s’ha de defensar i assegurar que el procés d’oposicions es compleixi sense discriminacions ni perills sanitaris.

La FE-CCOO continua preocupada pel que pot passar si un opositor o opositora està confinat per contacte estret per COVID el dia concret de les proves d’oposicions. La Conselleria ens va respondre que tractaran als confinats i malalts per COVID com una incapacitat temporal més, és a dir, que perdran tot el seu dret a examinar-se, inclús aquelles persones que no tinguin un diagnòstic crític o no estiguin contagiades, oblidant el sacrifici que suposa per als/les docents en actiu preparar unes oposicions mentre es treballa amb les condicions que marca la pandèmia.

Qualsevol mesura presa ha d’assegurar aquest dret, donat que comptem amb prou previsió per prendre decisions, com han pres a altres comunitats autònomes, però sembla que encara no han trobat cap solució a Balears. A altres comunitats autònomes per exemple, s’ha aplaçat la segona part de les proves per aquesta mateixa raó degut a que són individuals i els tribunals tenen marge per ser flexibles en el dia de la convocatòria.  Des de la nostra federació instem a la Conselleria a que faci tot el possible perquè aquest dret fonamental es compleixi i la gran dedicació que fan els opositors i opositores no es vegi mermada i al mateix temps, s’asseguren totes les mesures sanitàries.

Per altra banda, ens trobem a poc més d’un mes perquè arribi l’inici de les oposicions i encara queden aspectes importants relacionats amb les mesures i protocols a negociar. Des de CCOO instem a la Conselleria a recollir les següents propostes, amb la intenció d’aconseguir unes oposicions més segures i justes:

Determinar com, quan i qui durà a terme totes les tasques de senyalització dels llocs on hi haurà els tribunals d’oposicions.

Comptar amb reforç de personal sanitari allà on hi hagi tribunals per tal de: primer, prendre la temperatura als assistents prèviament al moment d’entrada i segon, fer un test d’antígens a aquelles persones que, durant la realització de les proves selectives, presentin símptomes compatibles amb la Covid.

Afegir als protocols unes instruccions clares per les proves pràctiques que necessiten unes condicions especials com poden ser Educació física, les especialitats de FP o Conservatori.

Dotació de mascaretes homologades als tribunals i opositors, evitant així persones sense mascareta degudament homologada durant el procés.

En relació als membres dels tribunals, en cas d’haver-hi un positiu una vegada iniciat el procés, establir quin serà el protocol a seguir.

Contacte directe entre els tribunals i els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals de la Conselleria per tal que la responsabilitat de les decisions a prendre en moments puntuals, no recaigui directament en els membres dels tribunals, assegurant així una mateixa línia d’acció en tots els tribunals d’oposició.

Que la implementació dels protocols sigui efectiva amb la presència dels tècnics del servei de prevenció  i que aquest fet no es quedi en paper mullat.

Ara més que mai, millorar les condicions de treball per als membres dels tribunals amb la inclusió de la correcció de les proves escrites de manera telemàtica.

Ajornament de les proves a aquelles persones que, en el moment de la prova es trobin en quarantena per exigències sanitaries.

Mesures de millora de l'oposició per tal d'evitar l'alt número de places desertes i coordinació i coherència en l’aplicació dels criteris d’avaluació de cada especialitat, elaborant també rúbriques que afavoreixin
tant el procés de correcció i avaluació, com el de reclamacions de les persones aspirants.

Pagament sense retard a les persones membres dels tribunals, percebent dietes per totes aquelles despeses derivades per la seva tasca i compensació  de les hores extres, de tot l’horari d’excés respecte a la jornada docent habitual (registre a través del marcatge al Gestib). També s’han de reconèixer les hores treballades al procés selectiu com a crèdits de formació a tots els efectes.

Com sempre, com a sindicat majoritari a nivell estatal, és CCOO qui segueix liderant les negociacions i defensant els interessos del col·lectiu docent davant el Ministeri, millorant les condicions laborals, lluitant per unes proves no eliminatòries i més justes, així com exigint el desenvolupament d'un procés d'oposicions amb totes les garanties. Aquestes seran les reivindicacions que CCOO traslladarà a la Mesa que tindrà lloc el proper dilluns 17 de maig.

 

Reciente
Visto
Comentado