Per a més informació podeu trucar al telèfon: 669 165 324.
XXX Certamen de Pintura de Son Carrió: Primer premi: 2.500 € i les obres es presentaran els dies 26, 27 i 28 de abril, en el marc de les festes patronals
Les obres es presentaran els dies 26, 27 i 28 del mes d’ABRIL a la Capella de Ca Ses Monges. Carrer Mossèn Alcover nº 1 d´acord amb el següent horari:...
AGENCIA MANACORNOTICIAS 01/03/2018 - 09:12:00
Segon premi: la realització d’un tiratge litogràfic de 50 exemplars al taller d’obra gràfica 6A de Palma. L’Ajuntament se’n quedarà 25 per tal de donar difusió a l’obra i la resta seran per a l’artista pel seu propi ús.

XXX Certamen de Pintura de Son Carrió. El proper mes de maig, i seguint amb el que s'ha convertit en una tradició, es celebra el XXX Certamen de Pintura en el marc de les festes patronals de Son Carrió. A continuació es detallen les bases del certamen.

1.- El present certamen estarà dotat de:

Primer premi: 2.500 € (amb la retenció de l’IRPF corresponent).

Segon premi: la realització d’un tiratge litogràfic de 50 exemplars al taller d’obra gràfica 6A de Palma. L’Ajuntament se’n quedarà 25 per tal de donar difusió a l’obra i la resta seran per a l’artista pel seu propi ús.

Totes les obres que es presentin hauran de ser originals i d’exclusiva propietat de l’autor, anar degudament signades i no haver estat premiades a cap altre certamen.

L’import del primer premi estarà subjecte a les deduccions dels imposts que marca la legislació vigent.

2.- Podran participar-hi amb un màxim d´una obra, tots els artistes majors de 16 anys de qualsevol nacionalitat i residència.

3.- Totes les obres que es presentin hauran de ser originals i d’exclusiva propietat de l’autor, anar degudament signades i no haver estat premiades a cap altre certamen.

4.- El tema de les obres serà lliure.

5.- Serà admesa qualsevol tècnica pictòrica, procediment i suport (a excepció de la utilització de vidre inserit), així com totes les tendències o corrents estètiques. Les obres poden presentar-se emmarcades.

6.- La mida mínima de l’obra haurà de ser de 12 F (61 x 50 cm) i la màxima de 80 F (146 x 114 cm).

7.- Les obres s’han de presentar en condicions per poder ser exposades i en el revers s’ha d’especificar la part superior de l’obra (a ser possible amb una fletxa visible).

8.- Les obres s’han d’acompanyar de la següent documentació:

Fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu del resident.

Targeta en la que figurin el nom i llinatges, pseudònim de l’autor si n’és el cas, adreça, telèfon i adreça electrònica si se’n disposa.

La fitxa tècnica de l’obra.

Preu de l’obra (IVA inclòs).

En presentar-la, es lliurarà un rebut a l´artista o al seu representant.

9.- Les obres es presentaran els dies 26, 27 i 28 del mes d’ABRIL a la Capella de Ca Ses Monges. Carrer Mossèn Alcover nº 1 d´acord amb el següent horari:

MATINS: de 10:00 a 13:30 h.

HORABAIXES: de 17:00 a 19:30 h. (Excepte el dissabte 28, que només es recolliran el matí, de 10:00 a 13:30 h).

Per a més informació podeu trucar al telèfon: 669 165 324.

10.- L’organització vetllarà per la conservació de les obres rebudes. Hi seran preses les mesures necessàries respecte la custòdia i la conservació de les obres presentades, malgrat que la Delegació no es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de que puguin ésser objecte les obres des del seu lliurament fins a la seva devolució.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado